Bel: 0411 - 62 33 27 e-mail: info@fysiofithaaren.nl
Specialisaties Fysiotherapie
//

Voor wie is de fysiotherapeut?

Heeft u klachten vanwege uw houding of omdat een beweging problemen oplevert? Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

 

 

//

Uw fysiotherapeut is specialist in beweging

Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een eigen praktijk of in een zorginstelling. In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en dat u het vertrouwen terug krijgt in uw lichaam. De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat.

 

//

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie: www.fysionet.nl

 

Wat kunt u verwachten?

Uw behandeling kan bestaan uit voorlichting, adviezen, begeleiding bij bewegingen en oefeningen, massage.

 

Werkwijze

Na intake en onderzoek krijgt de patiënt uitleg over de aard van het gezondheidsprobleem. Immers, als duidelijk is waar het probleem zit en hoe het is ontstaan, kunnen we oplossingen zoeken om het terugkeren ervan te voorkomen, of om een zo optimaal mogelijke situatie te behouden.

De therapeut neemt eerst zoveel mogelijk de belemmerende factoren weg om zo het herstelproces te stimuleren. Daarna is de patiënt aan zet: zijn/haar verantwoordelijkheid in het herstelproces is oefenen om de belastbaarheid te verhogen en daarmee de kans op terugkeren van de klacht te minimaliseren. Het gebruik van passieve apparatuur past dus niet in onze visie.

In onze praktijk is het gebruikelijk complexere vraagstukken met collega’s te overleggen (vanzelfsprekend geanonimiseerd). Wie bij één van onze therapeuten in behandeling is, profiteert dus van de deskundigheid van meerdere therapeuten en disciplines. Wij houden onze deskundigheid bij door het opbouwen van praktijkervaring en met specifieke bij- en nascholingscursussen. Ook voeren wij intercollegiaal overleg, waarin steeds een vakinhoudelijk thema aan de orde komt.