Bel: 0411 - 62 33 27 e-mail: info@fysiofithaaren.nl
Specialisaties Kinderfysiotherapie
//

Voor wie is kinderfysiotherapie

Kinderen van nul tot zestien jaar met een achterstand in het motorisch functioneren kunnen gebaat zijn bij kinderfysiotherapie. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan het zenuwstelsel, het houding- en bewegingsapparaat, zintuigen, organen of door een tekort aan motorische ervaring. Omdat wij in de praktijk ook gespecialiseerd zijn in osteopathie, kunnen ook klachten aan bod komen die verband houden met de spraak- en taalontwikkeling, slikproblemen, verteringsproblemen, problemen met slapen.

 

lees verder

 

//

Wat mag u verwachten?

Door middel van een onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind en de ouders een behandelplan op. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wordt vaak informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere behandelaars. De behandeling bestaat uit oefen-/bewegingstherapie, waarbij gebruik gemaakt wordt van spelmateriaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving.

 

Door wie?

De kinderen worden in de praktijk onderzocht en behandeld door een kinderfysiotherapeut. Deze heeft zich na de opleiding fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Mede door veelvuldig overleg en kennisuitwisseling met kinderartsen en andere specialisten beschikt onze kinderfysiotherapeut over een geweldige dosis ervaringskennis. Zij staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging (zie www.nvfk.nl en www.kngf.nl ).