Kinderfysiotherapie.

Voor wie is kinderfysiotherapie?

Kinderen van nul tot zestien jaar met een achterstand in het motorisch functioneren kunnen gebaat zijn bij kinderfysiotherapie. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan het zenuwstelsel, het houding- en bewegingsapparaat, zintuigen, organen of door een tekort aan motorische ervaring. Omdat wij in de praktijk ook gespecialiseerd zijn in osteopathie, kunnen ook klachten aan bod komen die verband houden met de spraak- en taalontwikkeling, slikproblemen, verteringsproblemen, problemen met slapen.