Kinderfysiotherapie Fysiofit.

Voor wie is kinderfysiotherapie?

Kinderen van nul tot zestien jaar met een achterstand in het motorisch functioneren kunnen veel baat hebben van kinderfysiotherapie bij Fysiofit. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan veel oorzaken hebben. Bijvoorbeeld als gevolg van een aandoening aan het zenuwstelsel, het houding- en bewegingsapparaat, de zintuigen of organen. Ook kan een tekort aan motorische ervaring de oorzaak zijn. Het team van Fysiofit is ook gespecialiseerd in osteopathie. Daarom kunnen we ook klachten verlichten of verhelpen die verband houden met andere problemen. Denk hierbij aan de spraak- en taalontwikkeling, slikproblemen, verteringsproblemen of problemen met slapen.