Tarieven.

Niet-chronische fysiotherapie:
Behandelingen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering. Kijkt u even in uw polis om te zien hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.

Chronische fysiotherapie:
De 1ste 20 behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Kijkt u even in uw polis om te zien hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Vanaf de 21ste behandeling komt de vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor bepaalde indicaties geldt een vergoeding van 3-6-9-12 maanden en voor andere indicaties is de vergoeding afhankelijk van de afgegeven machtiging van de zorgverzekeraar.

Let op: over vergoeding vanuit de basisverzekering wordt altijd het eigen risico verrekend. Dit geldt ieder jaar opnieuw. Wij hebben geen inzage in uw zorgkosten dus wij kunnen niet aangeven of het eigen risico over uw behandelingen fysiotherapie wordt verrekend of over andere zorgkosten die u maakt. De zorgverzekeraar int het eigen risico bij u. U kunt wel altijd met uw vragen bij uw behandelend therapeut terecht.

Heeft u geen aanvullende verzekering en dus geen vergoeding voor niet-chronische fysiotherapie of voor de 1ste 20 behandelingen bij een chronische indicatie, dan hanteren wij de volgende tarieven:

Zitting fysiotherapie € 37,50
Zitting kinderfysiotherapie € 50,00
Lange zitting (45 min) € 50,00
Toeslag huisbezoek € 10,00
Telefonisch consult € 11,00
Eenmalig onderzoek fysiotherapie, incl. verslag € 60,00
Instructies/overleg ouders patiëntje € 30,00
Screening directe toegankelijkheid (10 min) € 15,00
Intake en onderzoek na screening € 30,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 25,50
Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie € 35,50

Voor kinderen tot 18 jaar worden 18 maal vergoed uit de aanvullende verzekering. Voor kinderen geldt dezelfde vergoeding uit de aanvullende verzekering als de ouders. Kijkt u even in uw polis om te zien hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.

Vanaf de 19de behandeling komt de vergoeding uit de basisverzekering nadat er een machtiging is aangevraagd bij uw zorgverzekering door de kinderfysiotherapeut.

Voor de tarieven van de fitness kunt u contact met ons opnemen via de mail, telefoon of loopt u even binnen op onze praktijk.

Alle zorgverzekeraars vergoeden een osteopatisch consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket. Bij vragen hierover neemt u het beste contact op met uw zorgverzekeraar.

Hannie van der Wee en Anne-Marije Smetsers zijn beiden lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en geregistreerd bij het Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF).

Een gemaakte afspraak mag u uiterlijk 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren. Wanneer u niet tijdig uw afspraak annuleert of niet verschijnt zonder afmelding zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. (Hiervoor de gebruikte tekst op het afsprakenkaartje gebruiken). Voor een osteopatische behandeling heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

1e onderzoek en behandeling (45-60 minuten) € 90,00
vervolg behandeling (30-45 minuten) € 60,00