Tarieven Fysiofit.

Niet-chronische fysiotherapie
Behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Ben je aanvullend verzekerd? Kijk in je polis staat hoeveel behandelingen worden vergoed.

Chronische fysiotherapie
De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In je polis staat hoeveel behandelingen worden vergoed. Vanaf de 21ste behandeling vindt vergoeding plaats vanuit de basisverzekering . Voor bepaalde indicaties geldt een vergoeding van 3-6-9-12 maanden. Bij andere indicaties is de vergoeding afhankelijk van de afgegeven machtiging van je zorgverzekeraar.

Let op: Vergoedingen vanuit de basisverzekering worden met altijd het eigen risico verrekend. Dit gebeurt elk jaar opnieuw. Wij hebben geen inzage in je zorgkosten. Daarom kunnen we niet aangeven of het eigen risico over je behandelingen wordt verrekend. Want het eigen risico verrekent je zorgverzekeraar namelijk rechtstreeks bij jezelf. Heb je vragen? Stel ze ons dan gerust.

Geen aanvullende verzekering? Dan zijn dit onze tarieven:

Behandeling fysiotherapie € 37,50
Behandeling kinderfysiotherapie € 50,00
Tarief Fysiofit bij een lange behandeling (45 min) € 50,00
Toeslag huisbezoek € 10,00
Telefonisch consult € 11,00
Eenmalig onderzoek fysiotherapie, inclusief verslag € 60,00
Instructies/overleg met ouders over een minderjarige patiënt € 30,00
Screening directe toegankelijkheid (10 min) € 15,00
Intake en onderzoek na screening € 30,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 25,50
Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie € 35,50

Kinderen tot 18 jaar krijgen 18 fysiobehandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt dezelfde vergoeding uit de aanvullende verzekering als de ouders. Kijk in je polis hoeveel behandelingen je vergoed krijgt.

Vanaf de 19de behandeling komt de vergoeding uit de basisverzekering. Hiervoor moet de kinderfysiotherapeut wel een machtiging aanvragen bij je zorgverzekering.

Neem voor de fitnesstarieven contact met ons op. Of loop even binnen bij onze praktijk aan het Mgr. Bekkersplein in Haaren.

Alle zorgverzekeraars vergoeden een osteopatieconsult geheel of gedeeltelijk uit je aanvullende zorgverzekering. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Hannie van der Wee en Anne-Marije Smetsers zijn allebei lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en geregistreerd bij het Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF).

Heb je een afspraak, maar ben je verhinderd? Geef dit dan uiterlijk 24 uur vooraf door. Dan hoef je je afspraak niet te betalen. Annuleer je daarna of kom je niet naar je afspraak, dan brengen we de gereserveerde tijd in rekening. De afspraakdatum en -tijd op je afsprakenkaartje is hierbij leidend.

Voor een osteopathiebehandeling heb je geen verwijzing nodig van je huisarts of specialist.

1e onderzoek en behandeling (45-60 minuten) € 90,00
vervolg behandeling (30-45 minuten) € 60,00